V neděli 21.4. 2024 jsme v „hojném“ počtu odjeli do Olomouce, přesněji řečeno do přednáškové auly Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, abychom posunuli své celoroční snažení v zeměpisné soutěži Eurorebus 2024 do republikového finále v Praze.

Navázali jsme na úspěchy z let minulých a „našlápnuto“ máme zatím výborně. Z olomouckého krajského kola postupují do Prahy v kategoriích ZŠ 02 a v kat. SŠ přímo 2 družstva a o „divokou kartu“ bojují další 2 družstva ZŠ 02 a SŠ.

Navíc studenti, v kategorii střední škola, postupem do republikového finále získali možnost studia na přírodovědecké fakultě bez nutnosti absolvovat přijímací řízení (jedná se o studium bakalářských geografických oborů na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze nebo bakalářského studia geoinformatiky a kartografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci).

Postupující studenti GPB:

Kategorie základní školy: 2. B – Martin Lednický, Marek Fizer a Marek Tomšej.

Kategorie střední školy: 6. A – Martin Habrnál, Vojtěch Dvořák a Jakub Zajíc.

Poděkování patří všem studentům, ale i kantorům zeměpisu a především „otci“ Eurorebusu na GPB Pavlu Kvášovi.

Za předmětovou komisi zeměpisu Daniel Svoboda a Pavel Kváš

Eurorebus 2024
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK