V úterý 9. dubna 2024 se konalo na VŠB krajské kolo 73. ročníku Matematické olympiády kategorie B a C. Tedy našich třeťáků a čtvrťáků. Naši školu reprezentovali tito studenti:

Kat. B:

Jakub Jányš (4. A)

Adam Ondračka (4. B)

Kat. C:

Adam Kaňák (3. C)

Kateřina Zrzavá (3. A)

V čase čtyř hodin studenti řešili čtyři obtížné úlohy. Adam Ondračka se jako jediný z naší čtyřky stal úspěšným řešitelem.

Děkujeme našim zástupcům za účast, jistě to pro ně byla dobrá zkušenost a Adamovi blahopřejeme k dosaženému úspěchu.

Více o soutěži viz: https://www.matematickaolympiada.cz/

Za PK matematiky
Michal Aujeský

Adam Ondračka – úspěšný řešitel krajského kola matematické olympiády
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK