27. září jsme využili mimořádnou příležitost strávit dopoledne aktivní účastí na workshopech mezinárodního festivalu dětské a studentské multimediální tvorby TRIKFILM OSTRAVA 2023.

Pro studenty výtvarné výchovy ve 3. ročníku to byla netradiční a zajímavá aktivita. V ateliérech Fakulty umění Ostravské univerzity si vyzkoušeli na vlastních výtvarných realizacích techniku stop motion animace, pixilace i experimentální animace.

Pro mnohé studenty to byla podnětná zkušenost, která rozšířila jejich obzory ve světě nových technologií a seznámila je zároveň s procesem vzniku animovaného filmu.

Za PK VV Radmila Vaňková

Proces animace
Proces animace
Proces animace
Jak se animuje film (výtvarná výchova jinak)
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK