V dubnu se naše škola v zastoupení třídy 4.A zúčastnila celorepublikové charitativní sbírky Srdíčkové dny. Studenti prodejem předmětů s logem Život dětem získali částku 10 172 Kč.

Výtěžek putuje z převážné části na nákup zdravotních pomůcek, invalidních vozíčků, zdravotních kočárků, úhradu ošetřovacího materiálu nebo ozdravných a rehabilitačních pobytů pro vážně nemocné děti, které jsou stabilně odkázány na domácí péči svých rodičů. Současně organizace financuje nákup dalšího potřebného vybavení pro dětská oddělení nemocnic, stacionáře a jiná zařízení pečující o nemocné a postižené děti. Více se o společnosti ŽIVOT DĚTEM, která tuto sbírku organizuje, dozvíte z webu www.zivotdetem.cz.

Charitativní sbírky se účastní naše škola vždy třikrát během školního roku – připomeňme si, že při podzimní sbírce vybrali žáci 4.B částku 9 393 Kč a při zimních Srdíčkových dnech žáci 4.C částku 7 634 Kč.

Studentům děkujeme za pomoc!

Andrea Pánková, koordinátor EVVO

Jarní Srdíčkové dny
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK