Krajské kolo Matematické olympiády

Dne 4. dubna se v Ostravě v budově Vysoké školy báňské konalo krajské kolo Matematické olympiády. I naše škola tam měla své zastoupení. V kategorii C soutěžil Phillipe Alakša ze 3.C a v kategorii B Magdalena Adamcová ze 4.B. Oba soutěžící se se ctí popasovali se čtyřmi náročnými příklady a získali tak cenné zkušenosti do dalších let.

Phillipovi i Magdaleně moc děkujeme za účast a reprezentaci naší školy.

Za PK matematiky Iva Tobiášová

Krajské kolo Matematické olympiády
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK