Student 1.A Jirka Petlach se po úspěšné účasti v okresním i krajském kole Zeměpisné olympiády kategorie C dostal až do celostátního kola této soutěže. To se konalo 27. a 28. dubna v Praze v budově Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy na Albertově. Soutěž byla rozdělena do dvou částí, první den plnili účastníci v parku Folimanka praktickou část, druhý den byl věnován vědomostním testům. Jirka se ve velké konkurenci soutěžících z celé republiky určitě neztratil a stal se úspěšným řešitelem. Kromě toho získal mnoho zkušeností, které může zúročit při svém dalším studiu nebo v různých zeměpisných soutěžích.

K úspěchu Jirkovi gratulujeme a děkujeme mu za reprezentaci školy.

Za PK zeměpisu Iva Tobiášová

Celostátní kolo Zeměpisné olympiády
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK