V rámci zpestření výuky anglického jazyka jsme se v tomto školním roce se třídou 2.C rozhodli pro nácvik anglického divadla. Pro nápad se nadchla celá třída, a tak jsme spojili síly se skupinou paní profesorky Lasotové a pustili se do práce. Scénáře a režie se ujala Stázka McCormick, třída si rozdělila role herců, kostymérů, maskérů, osvětlovačů a zvukařů a adaptace filmu Avengers začala nabývat své podoby. Po několika měsících pilného nacvičování ve škole i ve volném čase bylo dílo na světě.

Premiéru představení jsme spojili také s premiérovým využitím čerstvě zrekonstruovaných prostor školního klubu, a tak byl pro nás poslední květnový den nadvakrát slavnostní událostí. Tento výjimečný okamžik jsme věnovali rodičům žáků 2.C a o den později jsme k oslavě Mezinárodního dne dětí odehráli další dvě představení pro žáky prvních a druhých ročníků.

Velké díky si zaslouží paní profesorky Vaňková, Večeřová, paní vrátná a pan školník za pomoc s kostýmy a kulisami. Děkujeme také všem ostatním vyučujícím a rodičům, kteří nám přispěli svou trpělivostí a cennými radami.

Za celý divadelní tým

Mgr. Ivana Karásková

Vstupenky
Herecký soubor
Anglické divadlo
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK