Ve výtvarné výchově se podílíme na společném výtvarném projektu uskupení několika škol různých stupňů a z různých měst nazvaném Tvůrčí dílny. V jeho rámci jsme pracovali v tomto školním roce na tématu Řeč krajiny. Výsledky naší celoroční práce prezentujeme na společné výstavě v Čechách (Odolena Voda).

Za PK Výtvarné výchovy

Radmila Vaňková a Kristýna Večeřová

Výstava výtvarných prací studentů GPB
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK