Finále kategorie CD proběhlo od 11. do 13. května 2022 ve spolupráci s Fyzikálním ústavem Slezské univerzity v Opavě. Těžká soutěž, na počátku ve školních kolech se jí zúčastní tisíce studentů, jen 20 je pozváno do finále. Naše škola je už tradičně po mnoho let velmi úspěšná. Letos opět máme vítěze! Podle očekávání se jím stal velmi zkušený a velmi vzdělaný Lukáš Linhart, 4.A!

Lukáš: „Po dvouleté vynucené přestávce se opět konalo finále Astronomické olympiády se vší parádou – v Opavě, na Fyzikálním ústavu Slezské univerzity, která jej tradičně hostí. Velmi jsem se do Opavy těšil, neboť jsem zde již byl na finále vyšší kategorie AB, a tak jsem tušil, co nás nejspíš čeká. Na místo jsem dorazil l dostatečnou časovou rezervou, která se snadno vyplnila – znajíce Opavu z předchozího finále jsme si odpoledne vyrazili osvěžit a osladit finále zmrzlinou, než začne ta hořká soutěžní část. 

Nedala na sebe dlouho čekat – jelikož bylo ve středu večer pěkné počasí, vyrazili jsme hned večer za Opavu na soutěžní pozorování, při němž jsme určovali jména nejznámějších hvězd a polohy některých objektů hlubokého vesmíru. Po pozorování jsme si jen v krátkosti vyměnili dojmy a rychle se uložili ke spánku, protože nás čekal čtvrtek, další náročný soutěžní den. 

Ve čtvrtek ráno nás po snídani autobus dopravil k Fyzikálnímu ústavu Slezské univerzity v Opavě, kde nás slovy pana doktora Gráfa „ve dveřích nepřivítal nikdo menší než Albert Einstein“, načež bylo finále oficiálně zahájeno panem ředitelem ústavu. Pak již zbývalo jediné – soutěžit, tedy řešit, řešit a řešit. Dopoledne jsme strávili nad teoretickým kolem, na které byly vymezeny čtyři hodiny. Po obědě jsme se pak pod plátnem univerzitního planetária prali s praktickou částí, která byla zaměřena na poznávání různých objektů a poloh hvězd. Poté jsme už nesoutěžně zhlédli naučné pořady v planetáriu, respektive tak učinili pouze kolegové, kteří neusnuli – tak byl program vyčerpávající. 

Síly na další den jsme kromě spánku načerpali na večeři v rektorátu Slezské univerzity, kde se ve zmodernizovaných sklepních prostorách podával výtečný řízek s bramborovým salátem a nezapomněli ani na dezert – k tomu všemu jsme měli přístup k interaktivním tabulím, s nimiž nám večeře nebývale rychle utekla a najednou jsme se probudili v pátek 13. – poslední den finále. 

Ze soutěže chyběla již jen datová analýza, kterou jsme zvládli za tři hodiny a pak jsme v klidu poobědvali a prošli si Opavu, která je velmi pěkným městem. Následovalo vyhlášení výsledků, které jsme všichni netrpělivě vyhlíželi. Postupovalo se směrem k nejlepším, a napětí tak rostlo, laťka byla stále výš a výš, čas běžel pomaleji a pomaleji, všichni už měli své diplomy, jen já stále ne – ale nestěžuji si, zbyl tam na mě ten za první místo. Lepší zakončení vyčerpávajícího finále jsem si nemohl přát, tento pátek 13. pro mě zůstane dnem šťastným a radostným. 

Po vyhlášení jsme si pogratulovali a ve víře, že se nevidíme naposled, se rozutekli do různých koutů Česka, někdo dál, málokdo však blíž než já – i proto doufám, že se to nebylo mé poslední finále, jistě se však může řadit mezi nejvydařenější.“

 

Lukáši, opět blahopřejeme! Jsi velkou výzvou a motivací pro další studenty. Děkujeme za příkladnou reprezentaci školy a s napětím budeme očekávat Tvé další úspěchy

Další info a více foto: https://olympiada.astro.cz/202122_finale_CD.html

 

Za PKF

Mgr. Ing. Zuzana Lišková

Účastníci soutěže
Účastníci soutěže
Diplom
Republikové finále Astronomické olympiády – vítězí Lukáš Linhart
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK