Ve věku nedožitých 95 let nás navždy opustila naše kolegyně paní profesorka Eva Kellerová. Na naší škole vyučovala v letech 1953 až 1983 český a ruský jazyk, řadu let byla zástupkyní ředitele školy.

Čest její památce.

Smuteční oznámení
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK