Cena Bronislavy Müllerové je soutěž pro studenty středních škol. Úkolem je vytvořit literární práci (úvahu, esej) na téma svobody slova. Na základě těchto textů porota vybere nejvýše šest soutěžících, kterým cenu udělí.

Letos jsem se do soutěže přihlásil také já. Tentokrát se text měl vztahovat k úryvku z knihy Demokracie v Americe francouzského myslitele a historika Alexise de Tocquevilla. Má práce byla vybrána mezi vítězné texty a byl jsem pozván na slavnostní předávání. To proběhlo 8. 4. 2022 v sále Dietrichsteinského paláce Moravského zemského muzea v Brně.

Akce se konala pod záštitou a za přítomnosti předsedy Ústavního soudu Pavla Rychetského. Ten také pronesl úvodní, velice aktuální proslov, ve kterém mluvil především o válce na Ukrajině. Poté byly nám, výhercům, předány ceny v podobě diplomu, několika zajímavých publikací a finanční odměny. Ještě před tím se ovšem, k našemu velkému překvapení, jeden z členů poroty vrátil k našim pracím a položil nám všem kritické otázky, které se k nim vztahovaly.

Po samotném předávání následovalo nádherné hudební vystoupení a poté občerstvení, u kterého jsme měli možnost si promluvit s organizátory projektu a členy poroty, což bylo, alespoň pro mě, velice zajímavé a podnětné.

Celý program se nesl v příjemně formálním a slavnostním duchu. Nejen proto jsem moc rád, že jsem měl možnost se soutěže zúčastnit. Za to bych chtěl poděkovat paní profesorce Vaňkové, která mi soutěž ukázala, byla nápomocna při psaní eseje a zúčastnila se i předávání cen.


Více informací o Ceně Bronislavy Müllerové a vítězné práce nejen z letošního roku můžete nalézt na těchto stránkách – https://www.vnjh.cz/stredni-skoly/cena-bronislavy-muellerove/minule-rocniky/ .

Martin Habrnál, 4.A

Cena Bronislavy Müllerové 2022
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK