Zpracovat určité téma, připravit zajímavou prezentaci a toto pak prezentovat v cizím jazyce?

Již několik let pořádá katedra romanistiky Ostravské univerzity Soutěž o nejlepší prezentaci ve španělštině, která je spolu s přednáškami vysokoškolských pedagogů součástí Studentské vědecké konference.

Soutěž má rovněž svou středoškolskou kategorii, a tak této příležitosti letos využily i naše studentky Jana Kubová a Lucie Lautnerová z 5.C. Do patnáctiminutových prezentací zpracovaly ve španělštině témata, které jsou jim blízká: Jana Kubová se věnovala problematice lidské paměti a Lucie se zaměřila na barvy a jejich vliv na lidskou psychiku. Pro obě studentky to byla nová zkušenost, která byla nakonec i odměněna – jako nejlepší bylo vyhodnoceno právě vystoupení Lucie Lautnerové.

„Prezentační soutěž ve španělštině ráda zařadím na seznam cenných zkušeností, neboť jsem si mohla vyzkoušet, jaké to je stát a mluvit před pár desítkami lidí nebo odpovídat na otázky z publika. A také za pochodu v hlavě upravovat připravený text, když se objevila nekompromisně zvednutá kartička
s číslem symbolizujícím počet zbývajících minut. Díky soutěži jsem se seznámila s působivým prostředím Ostravské univerzity a jejími profesory. Mohla jsem zažít velkou škálu pocitů: od lehkého stresu přes starý známý „knedlík v krku”, který se s nástupem na pódium rozplynul a změnil se
v ledový klid, až po úlevu a radost z vítězství. Jsem opravdu vděčná za možnost posunout svou španělštinu a mluvený projev před publikem o malý kousek dál, právě díky této příležitosti.“

Lucii gratulujeme k cennému vítězství a oběma studentkám děkujeme za výbornou reprezentaci školy.

Za PK španělštiny Pavla Mazochová

Úspěch na Studentské vědecké konferenci FF OU
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK