V pondělí 7. 2. 2022 proběhla další z vynikajících přednášek našich absolventů prioritně určená seminaristům z fyziky a řešitelům fyzikálních olympiád z 5. a 6. ročníku.

První – Fyzika od pravěku po Newtona – se uskutečnila v loňském školním roce online v prostředí Teams, protože Covid neumožnil živé setkání.

Druhá – Maxwellovy rovnice – letošní už mohla proběhnout ve škole. Cca 40 účastníků sledovalo naše absolventy Viktora Vařeku a Adama Vavrečku, nadané studenty, dnes matfyzáky, studenty Teoretické fyziky na MFF UK v Praze, kteří spoluvytvářeli historii naší školy a studium fyziky zvláště. 👍

Po matematickém okénku shrnujícím význam limity, derivace, integrace, přes historický vývoj spojující jména jako Faraday, Coulomb, aj. s Maxwellem, který spojil zákonitosti známé z našeho gymnaziálního studia, všechny jevy elektromagnetického vlnění v makrosvětě, do pouhých čtyř rovnic.

Po moc hezky připravené přednášce zahrnující např. třírozměrné modely elektromagnetického pole, vysvětlení vztahů, významu MR a jejich sepjetí se zákony, se kterými se studenti setkávají při výuce, následovaly dotazy. Různorodé dotazy. K možnosti studia, studentským povinnostem i radostem …

Děkuji i Michalu Stolařovi za jeho přítomnost a odpovědi ke studiu Architektury na ČVUT.

Viktore a Adame, moc moc děkuji za vaši energii a za váš čas, vážíme si toho. Těšíme se na další přednášku! (má to smysl, inspiraci, budoucnost, …)

Doufám, vás znovu uvidíme, uslyšíme … budeme rádi. 😊

Za PK fyziky

Mgr. Ing. Zuzana Lišková

Naši úspěšní absolventi Viktor a Adam opět přednášejí studentům
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK