Školní kolo Matematické olympiády pro 3. a 4. ročníky se letos konalo 25. ledna. V obou kategoriích řešili účastníci tři úlohy, na kterých mohli prokázat svůj důvtip a uplatnit matematické znalosti a dovednosti.

V kategorii B se olympiády zúčastnilo šest studentů, z nichž se úspěšnými řešiteli stali Lukáš Linhart ze 4.A a Magdaléna Jursová ze 4.C.

Úlohy kategorie C počítali tři soutěžící, úspěšnou řešitelkou se stala Magdalena Adamcová ze 3.B.

Vítězům blahopřejeme a přejeme jim mnoho zdaru v krajském kole, které se uskuteční 5. dubna.

 

Za předmětovou komisi matematiky Mgr. Iva Tobiášová

 

Matematická olympiáda kategorie B, C
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK