Uměli byste vysvětlit proč je věta Obchodníci musí zajistit dezinfekci na ruce a personál dvojznačná?

Uměli byste od slova snowboardař utvořit pojmenování osoby dvěma dalšími různými příponami a vysvětlit, v čem se všechna tři slova navzájem významově, stylově a spisovností liší?

Že ne?

Naši studenti, kteří se umístili na předních místech školního kola Olympiády v českém jazyce, tohle a mnohé další dokázali…

A kdo z nich byl nejlepší?

 

Za I. kategorii

  1. Kateřina Zrzavá a Zuzana Jurenková
  2. Anna Václavíková
  3. Pavel Čadan

Za II. kategorii

  1. Martin Habrnál
  2. Barbora Poledníková
  3. Vendula Veselková

Blahopřejeme všem úspěšným řešitelům jazykových a slohových úloh!

 

Za PK ČJ Radmila Vaňková

KDO JE SNOWBOARDISTA aneb letošní školní kolo Olympiády v českém jazyce
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK