Dne 26. ledna proběhlo okresní kolo Matematické olympiády kategorie Z9, do které se tradičně zapojují studenti našich druhých ročníků.

S úlohami domácího kola si letos poradili čtyři naši studenti a zajistili si tak postup do kola okresního. Jako spousta jiných soutěží byla i letošní Matematická olympiáda poznamenána současnou epidemiologickou situací. Účast byla v letošním roce nižší, než bývá obvyklé, okresního kola se zúčastnilo celkem 24 soutěžících a okresní kolo se výjimečně uskutečnilo v domovských školách. Účastníkům byly zadány čtyři úlohy, na jejichž vyřešení měli čtyři hodiny. Naši školu reprezentovali Jakub Jányš, Václav Král, Daniela Olšáková (2.A) a Martin Vašínek (2.C). Postup do krajského kola si zajistil Václav Král, zbývajícím třem postup unikl o jeden, resp. dva body.

Vaškovi blahopřejeme k dosaženému úspěchu a přejeme hodně štěstí v krajském kole. Všem soutěžícím děkujeme za skvělou reprezentaci školy a věříme, že získané zkušenosti zúročí v dalších soutěžích.

Za PK matematiky Mgr. Lucie Janečková

Postup do krajského kola Matematické olympiády Z9
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK