Fyziklání online je týmová soutěž pro studenty a další zájemce z celého světa. Každoročně ji, jako jednu z mnoha fyzikálních soutěží, pořádá Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Úlohy se řeší tři hodiny online, v podvečerních hodinách a jejich obtížnost se stupňuje.

Kategorie C je určena mladším studentům středních škol a právě v té si ti naši porovnávali své schopnosti a znalosti. Mezi 182 přihlášenými týmy z více než 20 států, 55 jich bylo z pořadatelské země, získali úžasné 2. místo v ČR, v mezinárodním srovnání byli čtrnácti. Čtrnácti ze 182!

A kteří to jsou? Lukáš Linhart, Martin Habrnál, Vojtěch Dvořák, Adam Lorenc (všichni 4.A), Magdaléna Jursová (4.C)

Blahopřejeme! Děkujeme! Je to super úspěch!

https://online.fyziklani.cz/2021/

Za PK fyziky
Mgr. Ing. Zuzana Lišková

sqrt(-1) opět zazářili – Fyziklání online 2021
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK