Ve čtvrtek 25. listopadu 2021 proběhlo on-line formou celostátní kolo Dějepisné soutěže gymnázií ČR a SR. Uzavřel se tím jeden z organizačně nejsložitějších ročníků této soutěže komplikovaný celostátními karanténami a restrikcemi.

On-line finále „nekonečného ročníku“ s názvem – Evropa v krásných časech, v bouři a za soumraku (1930 – 1939) se zúčastnilo 75 tříčlenných týmů gymnázií obou republik. Tři nejlepší týmy Moravskoslezského kraje se 25. listopadu setkaly v aule a knihovně bohumínského gymnázia. Zastoupeny byly týmy z Bohumína, českého gymnázia v Těšíně a místeckého gymnázia. Náš tým byl složen z letošního maturantů – studentů třídy 6. A ve složení: Kateřina Lasotová, Šimon Švarný a Karel Volný.

Samotná soutěž se skládala ze čtyř v rychlém sledu probíhajících kol s různými typy úloh tematicky přesahujícími z historie například do literatury, sportovních dějin i architektury. Zastoupeny byly i dobové fotografie a hudební ukázky. Náš tým dosáhl bodového zisku 176 bodů z 240, což znamenalo 59. místo v celkovém pořadí.  

Děkujeme našim studentům za vytrvalost a reprezentaci naší školy v již zavedené a prestižní historické soutěži. Bohumínské finále bylo pro studenty i nás doprovázející učitele velice příjemným setkáním.

Martin Žamboch

Dějepisná soutěž
Dějepisná soutěž
Celostátní kolo Dějepisné soutěže gymnázií
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK