Logická olympiáda - nadpis

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování. 

V základním kole soutěžící vyplnili on-line test v délce 30 minut pro kategorii B (studenti 1. a 2. ročníku naší školy) a 35 minut pro kategorii C (studenti 3. – 6. ročníku naší školy). Nejlepší řešitelé postoupili do krajského kola.  

V kategorii B (celkem 8 úspěšných řešitelů) postoupili do krajského kola 2 studenti: Bartoloměj Buchta (1. A) a Matěj Chorobik (2. A)

V kategorii C (celkem 13 úspěšných řešitelů) postoupilo do krajského kola 6 studentů: Magdaléna Adamcová (3. B), Ferdinand Buchta (5. A), Magdaléna Jursová (4. C), Jan Chorobik (5. B), Jana Vývodová (4. B). Matěj Kornel (3. C)

Všem přejeme „otevřenou mysl a logického Filipa“ při řešení úloh krajského kola 5. 11. 2021 v Ostravě! 

 

Za předmětovou komisi IVT Mgr. Václav Jeništa 

Školní kolo Logické olympiády
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK