1. a 2. listopadu se zaměstnanci a žáci Gymnázia Petra Bezruče zapojili do Krajské potravinové sbírky. Potravinová sbírka se koná u příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení chudoby, který připadá na 17. října. Cílem této akce je sběr potravin, které budou poskytnuty lidem ohroženým chudobou, jako jsou matky s dětmi v azylových domech, lidé bez domova, osamělí senioři a podobně.

Sbírku pořádá od roku 2011 Potravinová banka v Ostravě a postupně se do ní zapojuje více organizací včetně škol. Během dvou dnů se na GPB podařilo nashromáždit 9 velkých krabic trvanlivých potravin, což je potěšující příklad lidské solidarity.

Všem, kteří do potravinové sbírky přispěli, děkujeme jménem potřebných lidí v nouzi!

Andrea Pánková, koordinátor EVVO

Potravinová sbírka - naplněné krabice
Potravinová sbírka na GPB
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK