V letošním školním roce se opět naši studenti v hodinách anglického jazyka zapojili do programu zaměřeného na výuku vedenou rodilým mluvčím a po dobu osmi měsíců se v on-line prostředí setkávali s panem Simbou Munyame. Výuka byla vedena formou diskuse na předem daná témata současného dění ve světě např. Fake News, Academic Honesty, Food Security atd.

A jak hodnotili výuku sami studenti? Zde jsou postřehy.

 

Když nám byla nabídnuta možnost, mívat hodiny s rodilým mluvčím, všichni jsme ji s nadšením přijali. První hodiny byly takové obvyklé, spíše jsme se seznamovali, ale byli jsme trochu ostýchaví. Simba však postupem času dokázal nenuceně každého rozpovídat a myslím, že za to mu jsou vděční hlavně ti méně ukecaní. Já osobně na hodinách se Simbou oceňuji především jeho otevřenost, jak k nám samotným, tak i k našim názorům. Dokázali jsme vést debaty o problémech dnešní společnosti. Nechal nás každého projevit svůj pohled na věc, a pokud se s ním úplně neztotožňoval, neodporoval a snažil se ho pochopit. Také mě velmi bavila jeho povídání o zážitcích, zkušenostech a tradicích z jeho rodné země. Celkově hodnotím tyto hodiny jako velmi přínosné, jak už, co se týče jazyka, tak i rozšířením obzorů v různých problémech.

/Jiří Nikel, 6.C/

 

Jako studenti pátého ročníku jsme měli možnost jednou za čtrnáct dní využít hodiny anglické konverzace s rodilým mluvčím Simbou. Ten si pro nás vždy připravil hodinu na dané téma, o kterém jsme celou dobu hovořili. K práci jsme používali naše učebnice angličtiny, ale také Simbovy prezentace. Na nich bylo často mnoho obrázků, díky kterým jsme se zdokonalili v jejich popisování. Mimo jiné byly na prezentacích stručné body, které nám pomohly se s danou problematikou seznámit, pochopit ji a rozvést. Například jsme s ním mluvili o školních systémech, klimatických podmínkách na naší zemi nebo o různorodých kulturách. V hodinách jsme také srovnávali naše české tradice s tradicemi jižní Afriky, ze které Simba pochází. Vyprávěl nám i o svátcích, které se slaví v jeho zemi. Vše jsme potom vzájemně porovnávali. Mluvil srozumitelně a dalo se mu dobře rozumět. Byl nám velmi sympatický a vždy jsme se na tyto hodiny těšili.  

Myslím, že tyto hodiny pro nás byly velmi přínosné. Doufám, že v následujícím školním roce budeme mít další hodiny se Simbou, protože nám je svou účastí velmi zpestřil.

/Michaela Pindurová, Kateřina Lasotová, 5.A/

 

V hodinách konverzace v anglickém jazyce jsem se díky Mr. Simby naučila porozumět i jinému akcentu, než jsem původně byla zvyklá. Jelikož jeho přízvuk je pro angličtinu přirozený na rozdíl od našeho slovanského, který používáme každý den. V hodinách jsem také pochytila více frází, které se mi do budoucna budou určitě hodit. 

/Magdalena Krtková, 5.B/

 

Hodiny pana Simby pro nás byly velmi důležité. Bylo to hlavně kvůli tomu, že jsme museli mluvit. Schopnost mluvit a ovládat jazyk je velmi důležité a procvičování s rodilým mluvčím je snad nejlepší způsob, jak se zlepšit. Gramatika je základ, ale tyto hodiny byly spíše takovou praktickou částí angličtiny. V každé hodině jsme se dostali ke slovu a mohli jsme diskutovat zajímavá témata a procvičovat různé strategie mluvení v anglickém jazyce. Pan Simba byl vždy trpělivý a laskavý.

/Petr Mrázek, 4.A/

 

Ve školním roce 2020/21 jsme měli, i přes distanční výuku, skvělou příležitost – sdílet jednu vyučovací hodinu anglického jazyka za 14 dní s anglicky mluvícím lektorem Simbou. Celá naše skupina se shodla, že taková příležitost je velice přínosná, co se rozvoje našeho jazyka týče. Já osobně jsem za tuhle zkušenost moc ráda a líbil se mi osobní přístup Simby i jeho styl učení. Každá hodina s ním byla takovým oživením celé výuky a vždy jsme se dozvěděli něco nového. Abych to shrnula, tuhle možnost čistě anglické hodiny plné interakcí mezi přednášejícím a posluchači uvítali všichni a někteří dokonce dostali své schopnosti vyjadřování se v cizím jazyce na vyšší úroveň.

/Eliška Gereková,3.B/

Za PK anglického jazyka Andrea Čmielová

Výuka angličtiny s rodilým mluvčím
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK