30. března se konalo krajské kolo Matematické olympiády kategorie C, letos samozřejmě online formou. Úspěšnou řešitelkou této náročné soutěže se stala Magdaléna Jursová ze 3.C, která se umístila na skvělém 9. místě. Dalšími účastníky byli Karolína Prokopová ze 3.B a Martin Habrnál ze 3.A.

Všem zúčastněným děkujeme za reprezentaci školy a Magdaléně blahopřejeme k velmi pěknému umístění.

Za PK matematiky Mgr. Iva Tobiášová

Krajské kolo Matematické olympiády kategorie C
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK