Ekologická olympiáda

Dne 28. 4. 2021 se konala online verze Ekologické olympiády. Za Gymnázium Petra Bezruče soutěžila Monika Ulrichová, Ivana Urbanová a Anna Herecová z 5. A.

Soutěž se skládala ze tří částí. Teoretické části, poznávací části a závěrečné malé maturity. Soutěžící se na tyto úkoly připravovali předem poslechem šesti přednášek, z nichž každá přinášela nové informace a umožnila jisté rozšíření obzorů. Převážně se hovořilo o globálním oteplování a jeho dopadech na naši planetu. Zmíněna byla také rostoucí urbanizace a alarmující rychlost vymírání některých organismů.

Výsledky byly poměrně těsné, nakonec se však dívky s 88 body umístily na 4. místě.

Za EVVO

Andrea Pánková

Diplom
Ekologická olympiáda
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK