Dne 17. 5. se konala ústní část krajského kola soutěže EuropaSecura, do které postupuje 5 týmů z kraje s nejlépe zpracovanou bezpečnostní analýzou na vylosované téma. Témata bezpečnostních analýz byla následovná: Bělorusko, Turecko, Írán a ruský vliv v Evropě.  Za naši školu postoupily 3 týmy ve složení: Martin Habrnál, Adam Lorenc a Pavel Vítek ze 3.A; Viliam Horečka, Adam Jasiok a Jan Španihel ze 4.A a David Dvorský, Monika Ulrichová a Šimon Švarný z 5.A.

Soutěž měla probíhat v Ostravě, ale kvůli aktuální situaci se uskutečnila online. Obsahovala tři části: tým přednesl obhajobu na svou bezpečnostní analýzu, druhý tým přednesl na jeho práci oponenturu a poté probíhala diskuse mezi všemi týmy a odbornou porotou. Debaty byly velice živé a docházelo k zajímavým výměnám názorů.

Naše týmy se umístily v následujícím pořadí:

       3. místo – David Dvorský, Monika Ulrichová a Šimon Švarný z 5.A
       4. místo – Viliam Horečka, Adam Jasiok a Jan Španihel ze 4.A
       5. místo – Martin Habrnál, Adam Lorenc a Pavel Vítek ze 3.A

Na postup to bohužel nestačilo, protože do celostátního finále postupuje pouze vítěz krajského kola. I přesto si naše týmy zaslouží velkou pochvalu za vynaložené úsilí a množství strávených hodin na bezpečnostní analýze a přípravách na ústní část.

Za tým 5.A Monika Ulrichová

Za předmětovou komisi ZSV Soňa Jendrejovská

Diplom
Krajské kolo EuropaSecura 2021
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK