Lukáš byl na základě svých vynikajících výsledků v krajském kole Fyzikální olympiády a výsledků v Astronomické olympiádě osloven českými garanty EOES a požádán o účast na Evropské olympiádě experimentální vědy jako jeden ze dvou fyziků, z nichž každý byl přiřazen do jednoho reprezentačního týmu. Se svými kolegy, biologem a chemikem se seznámil až den před soutěží.

A jak to celé dopadlo? Průběh a výsledky očima Lukáše:

EOES (European Olympiad of Experimental Science) je mezinárodní soutěž pro tříčlenné týmy. Smyslem soutěže je v rámci týmové spolupráce propojit tři obory – fyziku, chemii a biologii. Tomu odpovídá i složení týmu, ve kterém je jeden člověk za každou vědu. Samotná soutěž se skládá ze dvou úloh, na jejichž řešení je limit 4 hodiny. Jak vyplývá z názvu, soutěž se zaměřuje spíše na praktickou a experimentální stránku oněch oborů, tudíž práce probíhá v laboratořích s potřebným vybavením. Letošním úkolem bylo zkoumat vlastnosti akátového medu, pro fyzika konkrétně jeho viskozitu a její závislost na teplotě. Druhý den jsme se pak podrobněji podívali na řeku Tisu, která Szegedem protéká. Normálně bychom se díky této události vypravili do Szegedu, kde by nás čekal i zajímavý a poutavý doprovodný program, který bychom si mohli užívat v mezinárodní komunitě podobně naladěných studentů, ale kvůli pandemii musela soutěž proběhnout distribuovaně – v každém státu se týmy sjely zvlášť a řešení se do Szegedu poslalo jen virtuálně. Českou část hostila univerzita v Hradci Králové, kde nám připravili vše potřebné k řešení. Naštěstí ani v Hradci neopomněli připravit výplň našeho volného času, a tak jsme si místo Szegedu prošli neméně krásné město – Hradec Králové. A ani o prohlídku Szegedu jsme zcela nepřišli – alespoň částečně totiž proběhla online, stejně jako mnoho dalších letošních akcí. Každý stát má možnost vyslat na soutěž 2 týmy a letos se jich takto nasbíralo celkem 38. V této konkurenci se tým, jehož jsem byl jako fyzik součástí, umístil na 5. místě, což znamená zisk zlaté medaile! 

Blahopřejeme našemu nadějnému vědci, děkujeme za příkladnou reprezentaci školy a těšíme se na jeho další úspěchy!

Další info: https://u-szeged.hu/eoes2021

Za PK fyziky Lukáš Linhart a Mgr. Ing. Zuzana Lišková

Ilustrační foto
Ilustrační foto
Lukáš Linhart zlatý na Evropské olympiádě experimentální vědy
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK