V úterý 20. dubna 2021 se konalo, distančně, krajské kolo 62. ročníku Fyzikální olympiády kategorie B, C a D. Tedy třetího, čtvrtého a pátého ročníku naší školy. Kat. E se konala o dva dny později. Naši školu reprezentovali tito studenti:

kat. E: Adriana Bezecná 2.A, Kateřina Moháčová 2.B, Klára Nogolová 2.B

kat. D: Lukáš Linhart 3.A, Martin Habrnal 3.A, Martin Chrostek 3.B

kat. C: Marek Maslowski 4.A, Matěj Minarčík 4.C, Jakub Vyskočil 4.B

kat. B: Filip Zikeš 5. A, Lucie Oborná 5.C

 

Řešitelé měli za úkol opět vyřešit čtyři obtížné fyzikální úlohy v čase čtyř hodin. Všichni naši reprezentanti zvládli soutěž velmi dobře a většina se stala i úspěšnými řešiteli.

 

Lukáš Linhart obsadil skvělé 1. místo v kat. D s bodovým ziskem 40 bodů ze 40!

Filip Zikeš obsadil skvělé 2. místo v kat. B!

Marek Maslowski se umístil na dobrém 6. místě a Jakub Vyskočil na 9. místě kat. C.

Lucie Oborná se rovněž umístila dobře a skončila na 1.-2. místě mezi dívkami v kat. B. Úspěšná řešitelka Adriana Bezecná obsadila 1. místo mezi dívkami v kat. E.

 

Všem našim účastníkům blahopřejeme k dosaženým výsledkům a vzorné reprezentaci naší školy a přejeme mnoho úspěchů nejen ve fyzice.

 

Za PK fyziky

Michal Aujeský

1. a 2. místo v krajském kole Fyzikální olympiády
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK