Také v letošním školním roce v období distanční výuky proběhla všechna kola 18. ročníku Astronomické olympiády 2020/21. Školního kola se zúčastnilo celkem 15 studentů. V kategorii AB se úspěšnými řešiteli s právem postupu do krajského kola stali Lukáš Linhart, 3.A, Filip Zikeš, 5.A. V kategorii CD Lukáš Linhart, 3.A, Martin Habrnál, 3.A, Jakub Vyskočil, 4.B, Jan Luzar, 4.C, Jan Tomšej, 4.A, Martin Chrostek, 3.B, Ondřej Kocián, 4.A, Tomáš Kreutziger, 4.C, v kategorii EF pro nejmladší studenty Adriana Bezecná, 2.A, Magdalena Adamcová, 2.B, Marek Jedlička, 1.A. Všichni studenti jsou uvedení v pořadí, které odpovídá jejich umístění.

 

V krajském kole byli studenti naší školy vynikající! Zvláště v kategorii CD, ve které z devíti úspěšných řešitelů, bylo šest z GPB. Výsledky zde:

kat. AB: 2. místo – Lukáš Linhart, jako jediný z kraje postoupil do finále v kategorii určené studentům o dva roky starším

kat. CD: 1. místo – Lukáš Linhart, postup do finále
                 2. místo – Jakub Vyskočil, úspěšný řešitel
                 5. místo – Jan Tomšej, úspěšný řešitel
                 6. místo – Martin Habrnál, úspěšný řešitel
                 8. místo – Martin Chrostek, úspěšný řešitel
                 9. místo – Tomáš Kreutziger, úspěšný řešitel
                15. místo – Ondřej Kocián

kat. EF: 12. místo – Adriana Bezecná, úspěšná řešitelka

Finále této soutěže bylo dvoudenní. 8. a 9. dubna pro kat. AB, 13. a 14. dubna pro CD. Obou se zúčastnil náš osvědčený a ostřílený soutěžící Lukáš Linhart a získal dvakrát nádherné 8. místo. Zároveň získal pozvánku na výběrové soustředění pro nejlepší řešitele, které se bude konat v červnu 2021, kde opět zabojuje o místo v reprezentaci ČR v mezinárodním kole.

 

Všem řešitelům děkujeme za vzornou reprezentaci školy, milý Lukáši, Tobě zvláště, určitě držíme palce v dalších soutěžích 😊

Za PK fyziky
Mgr. Ing. Zuzana Lišková

 

 

Netradiční ročník tradiční Astronomické olympiády očima Lukáše Linharta

Nazvu-li tento rok netradiční, jistě nebudu muset příliš vysvětlovat proč. Tento rok prostě je netradiční. Stejně netradiční byl i letošní ročník Astronomické olympiády – samozřejmě pouze z pohledu tradičních předcházejících let, z pohledu netradičního letošního roku byl svou podobou bohužel naprosto tradiční, neboť jako ostatní tradiční soutěže proběhnul zcela netradičně online. Což o to, pro školní kolo ani část krajského to nebylo nic netradičního, ovšem prezenční část krajského kola byla zrušena, a co je nejsmutnější, nekonalo se letos ani prezenční finále – korunovace celého ročníku, sladká tečka, která výrazně přebije veškerou hořkost z trápení nad předchozími koly. A tak se místo historických prostor Slezské univerzity finále přesunulo do moderního virtuálního prostředí, které se rovnoměrně rozdělilo do domácností všech řešitelů a dohlížejících organizátorů. Pravda, našla se i pozitiva této změny – nebylo nutné, ba to bylo dokonce zakázané, opustit vlastní pokoj, a vydávat se tedy na strastiplnou cestu na sever kraje. Bohužel významně převažuje negativní aspekt – neskutečná neosobnost této jinak velmi příjemné společenské události. Mě potkala radost z postupu rovnou dvojnásobně – v kategoriích AB a CD, které odpovídají střední škole. Vzhledem k intenzivnímu programu, který sestával z čtyřhodinového teoretického kola a hodinového „pozorování“ jeden den a tříhodinové datové analýzy další den, to byly skutečně vyčerpávající čtyři dny, které letos bohužel nebyly zpříjemněny ani zajímavým doplňujícím programem, který je Astronomické olympiádě jinak tak vlastní. S výsledkem však rozhodně nemohu být nespokojen, umístil jsem se na 8. místě v kategorii AB a – pro změnu – na 8. místě v kategorii CD! Rozhodně jsem nesmírně šťasten za toto umístění, neméně však za samotnou příležitost se takto umístit, kterou nám všem organizátoři, i přes určitou nepřízeň osudu, poskytli, za což jim patří – jistě nejen můj – velký dík! Pevně věřím, že příští ročník již bude mít plně tradiční prezenční podobu a třeba přinese i nějaké netradičně dobré výsledky… 

Lukáš Linhart, 3.A

Lukáš Linhart
Lukáš Linhart
Astronomická olympiáda = dvakrát 8. místo ve finále pro Lukáše Linharta
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK