V pátek 19. března 2021 proběhl online formou „Matematický klokan“. Cílem této soutěže je v časovém limitu vyřešit 24 zajímavých úloh, které vyžadují nejen matematické znalosti, ale také důvtip a taktiku.

Kategorie KADET (1. a 2. ročník) … 31 soutěžících

  1. Ondračka Adam (1.B)
  2. Adamcová Magdalena (2.B)
  3. Mohyla Vojtěch (2.B)

 Kategorie JUNIOR (3. a 4. ročník) … 39 soutěžících

  1. Jursová Magdalena (3.C)
  2. Ondračková Klára (4.C)
  3. Chorobik Jan (4.B), Maslowski Marek (4.A)

Kategorie STUDENT (5. a 6.ročník) … 9 soutěžících

  1. Vilimovský Dan (6.C)
  2. Mec Kryštof (6.C)
  3. Hlavačka Thomas (5.B)

Všem soutěžícím děkujeme za účast a chuť si zasoutěžit a doufejme, že v příštím roce změří své síly již opět ve škole.

Za PK matematiky Radana Kožušníková

Výsledky školního kola Matematického klokana
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK