V úterý 22. 3. proběhlo online Krajské kolo olympiády v jazyce ruském. Studenti našeho gymnázia skvěle zvládli všechny disciplíny, což je krátký monolog na téma, které bylo skryto v hádance, a doplňující otázky k tématu. Pak následovala improvizovaná konverzační situace, na kterou studenti museli pohotově reagovat. Porota vysoce hodnotila jazykovou vybavenost a pohotovost našich studentů při řešení jednotlivých zadání.

 

KATEGORIE ZŠ A VÍCELETÁ GYMNÁZIA

Zuzana Jurenková (1. B) – přímý postup do ústředního kola;

  • Zuzka získala maximální počet bodů

 

KATEGORIE SŠ I

Eliška Gereková (3. B) – 3. místo

 

KATEGORIE SŠ II

Natálie Carbolová (6. C) – 2. místo; náhradnice pro ústřední kolo

 

KATEGORIE SŠ III

Margarita Slánská (1. B) – 2. místo

 

Všem studentům blahopřejeme ke krásnému umístění a vyučujícím děkujeme za přípravu. V ústředním kole, které proběhne 21. dubna online, přejeme studentům našeho gymnázia hodně štěstí.

 

Za PK RJ

PaedDr. Alena Vrublová

Krajské kolo Olympiády v ruském jazyce
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK