Dne 9. března 2021 se sešla komise členů lingvistických kateder Filozofické fakulty Ostravské univerzity, aby vyhodnotila již XVI. ročník překladatelské soutěže pod názvem Den s překladem, který univerzita pořádá v rámci celé České republiky.  Soutěžit lze v devíti různých jazycích a soutěžící studenti jsou rozděleni do dvou kategorií – studenti VŠ a studenti SŠ.

Zájem o tuto poměrně prestižní soutěž je velmi vysoký, proto organizátoři stanovili, že každá střední škola může zaslat jeden překlad neliterárního textu a jeden překlad textu uměleckého/literárního. Studenti našeho gymnázia si již tradičně vybrali texty v jazyce anglickém, německém a ruském.

Anonymní překlady studentů středních škol hodnotily v jednotlivých jazycích tříčlenné komise, které tvořili vysokoškolští pedagogové. Nutno podotknout, že v letošním ročníku soutěže dosáhli studenti našeho gymnázia přímo fantastických výsledků, na což jsme náležitě hrdi!

 

ANGLICKÝ JAZYK

Kategorie neliterárního překladu

1. místo Vojtěch Dubčák (6. C)
Překlad vědecko-dokumentárního textu Dreading a dark winter lockdown? Think like a Norwegian. 

Před letošní výhrou byl Vojta pravidelně oceňován jako úspěšný překladatel.


Kategorie literárního překladu

Soutěže v anglickém jazyce se zúčastnil také Kryštof Mec (6. C) s překladem uměleckého textu The Battle of Hastings: England finish as runners-up od Johna O’Farrella.

 

NĚMECKÝ JAZYK

Kategorie neliterárního překladu

1. místo Kristýna Baierová (4. A)
Překlad publicistického textu Deutschland macht am meisten Müll.

Kristýna se soutěže zúčastnila již potřetí, předloni získala druhou příčku a vloni byla oceněna jako talentovaná překladatelka.


Kategorie literárního překladu

1. místo Jan Tomšej (4. A)
Překlad pohádky nazvané Hund Struppel und die kleine Raupe ze série Unsere 23 schönsten Gute Nacht Geschichten autorů Christiane a Torbena Lochmannových.

Honza se letos do soutěže zapojil poprvé.

 

RUSKÝ JAZYK

Kategorie literárního překladu

1. místo Kryštof Mec (6. C)
Překlad povídky Naděždy Teffi Širokaja maslenica.

Kryštof v této soutěži v překladu z jazyka ruského do češtiny zvítězil již potřetí.

Kategorie neliterárního překladu

Soutěže v ruském jazyce se zúčastnila také Jana Jurenková (4. B) s překladem textu Proč potřebujeme vodu?

Postřehy studentů

Vojtěch Dubčák, vítěz kategorie SŠ v jazyce anglickém:

“Soutěže jsem se zúčastnil už potřetí, tentokrát jsem konečně zvítězil. No ještě aby ne, s překladem jsem si dal fůru práce. Každý ročník si však nesmírně užívám a samotné Dny s překladem ještě více. Po slavnostním vyhlášení následovala série naprosto zajímavých přednášek a přínosných workshopů, bohužel jsem ale na mnoha z nich letos nemohl být. Jedna z přednášek byla od studentky s dotazníkem o chybách ve studentských překladech. Mezi konkrétními ukázkami chyb jsem poznal i úryvek ze svého loňského překladu. Tak jsem se aspoň zasmál vlastní hlouposti. Účast v soutěži všem vřele doporučuji.”

 

Kristýna Baierová, vítězka kategorie SŠ v jazyce německém:

„Na podzim se mi opět naskytla možnost zúčastnit se překladatelské soutěže.  Jelikož se zajímám o německý jazyk, neotálela jsem a chopila se příležitosti. Na výběr je vždy ze dvou textů, literárního a neliterárního. Vzhledem k okolnostem, že předešlé ročníky soutěže jsem volila právě formu literární, usoudila jsem, že letos zkusím druhou variantu, tedy text neliterární.  Musím říct, že průběh překládání nebyl jako vždy vůbec jednouchý. Ztížení při populárně naučných textech je odborná terminologie. Když má ale člověk zájem a motivaci, nic není překážkou, a tak jsem skrz tuto výzvu načerpala mnoho nových zkušeností. Velmi důležité při této soutěži je přihlížet radám těch, kteří se v dané problematice cizího jazyka a překládání již vyznají. Proto bych chtěla poděkovat paní profesorce Linhart za odborné konzultace a možnost posunout se tak v překládání na vyšší úroveň. Všechno úsilí a radost z práce se nakonec vyplatilo a mému překladu bylo nakonec ve své kategorii uděleno první místo. Bylo mi velmi líto, že jsme se kvůli pandemii nemohli tradičně dostavit na vyhlášení, které poté doprovází množství obohacujících přednášek. Ostravská univerzita ovšem nezůstala pozadu, a tak vynaložila úsilí pro uspořádání vyhlášení online. Závěrem bych chtěla říci, že i přes nynější situaci může každý z nás dosáhnout různých úspěchů, ovšem podmínkou je, že budeme my sami chtít.“

 

Jan Tomšej, vítěz kategorie SŠ v jazyce německém:

„Překladatelská soutěž pro mě byla velmi dobrou zkušeností. Došlo mi, že nestačí text pouze otrocky přeložit, měli bychom se zamyslet i nad zvyklostmi českých textů (struktura názvů, přímé řeči, vět…). Německé vazby se ve velké části případů nemohou doslova převádět do češtiny (jako např. vazba „Es gibt.“). Pro překlad jmen musíme rovněž znát i význam slov příbuzných. Uvedu příklad u mého textu. Jméno Struppel pochází od přídavného jména struppig, což znamená huňatý, chlupatý, střapatý, proto jsem jméno přeložil jako „Střapáč“. Co se času týče, překladu textu je třeba věnovat co možná nejdelší dobu, abychom si práci mohli rozvrhnout a dívat se na překlad i s jistým časovým odstupem. Doporučuji také text dát přečíst i někomu jinému (rodičům, učitelům, sourozenci…), jiná osoba text vidí z jiného pohledu a může to být pro práci přínosné.“

 

Kryštof Mec, vítěz kategorie SŠ v jazyce ruském:

„Online forma Dnu s překladem pouze prospěla. Dopolední části, vyhodnocení a seminářů, se účastnilo až 180 lidí a odpoledního workshopu z ruského jazyka kolem 20. To nemusí znít jako zvláště velký počet, ale pro srovnání, loni jsme se z 25 soutěžících workshopu zúčastnili 3, předloni 2. Tentokrát ostatně účastníci nemuseli jezdit až do Ostravy a mohli se připojit z pohodlí svého domova. V praxi to znamenalo, že namísto podrobného rozboru jednoho či dvou textů jako v minulých letech šlo spíše o povrchní prolétnutí asi desítky textů. Program se tedy značně protáhl. Bohužel pro nás, kteří se účastnili více jazyků najednou – na angličtinu jsem se dostal až po hodině a půl, a ta se ještě protáhla na více než dvě hodiny, takže celkově i s dopoledním programem jsme my, kteří jsme vydrželi až do konce, hleděli do počítače přes osm hodin. Ale program se opravdu vydařil a určitě se vyplatilo zůstat.“

 

Jana Jurenková, překlad textu Proč potřebujeme vodu? v kategorii neliterární text:

„I letos se naše gymnázium zúčastnilo soutěže v překladatelství, kterou pořádá Filozofická fakulta Ostravské univerzity. A v tomto roce jsem také já dostala možnost soutěžit v kategorii neliterární text v jazyce ruském. Text byl velice poutavý, kdo by se nechtěl dozvědět něco o hypotalamu, i když pravdou je, že to byl trochu překladatelský oříšek. Jako u každé práce bylo i zde nejsložitější mít dostatek času, kterým student na našem gymnáziu zrovna neoplývá, a chuti, které je ale naštěstí vždy dostatek. Zkusila jsem si, že k dokonalému překladu není ani tak třeba znát všechna slovíčka, ale spíše porozumět kontextu, což je pro odborný text zvláště důležité. V neposlední řadě je třeba citlivě pracovat s mateřským jazykem, a to i v případě zdánlivě podobných slovanských jazyků.“

Všem soutěžícím srdečně blahopřejeme a děkujeme za příkladnou reprezentaci naší školy!

Za PK AJ Mgr. Pavlína Tóthová

Za PK NJ Mgr. Eva Linhart

Za PK RJ PaedDr. Alena Vrublová

Čtyři 1. místa v soutěži Den s překladem
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK