Dne 11. března proběhlo pod patronací MŠMT a Gymnázia Hladnov krajské kolo konverzační soutěže ve španělštině. V obou kategoriích museli soutěžící prezentovat vylosované téma, popsat fotografii a také si projít improvizovanou konverzační situací s rodilým mluvčím. Oba naši studenti se této úlohy zhostili se ctí a podařilo se jim umístit na předních příčkách.

V kategorii SŠ II reprezentoval naši školu Matěj Minarčík a v rámci kraje obsadil krásné 4. místo.

V kategorii SŠ I získala naše studentka Tereza Opělová celkově nejvyšší počet bodů a v krajském kole jí tedy náleží 1. místo a přímý postup do ústředního kola, které se bude konat on-line 23. dubna 2021.

Oběma studentům děkujeme za vzornou přípravu a Terce přejeme v republikovém kole hodně úspěchů.

Za PK španělštiny Pavla Mazochová

.

1. místo v krajském kole olympiády ve španělském jazyce
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK