V letošním školním roce se vůbec poprvé vypravili studenti skupiny N1 třídy 5. A jako „fanklub“ na literární dopoledne do blízkého a zároveň vzdáleného Wichterlova gymnázia v Ostravě-Porubě. Konala se tam totiž prestižní Vyzývací soutěž v přednesu německy psaných básní, jejíhož již 17. ročníku, 10. května, se aktivně zúčastnili 2 členové této skupiny: Matouš Konopáč a Ondřej Tomčala. Pro svůj přednes si vybrali část dialogu Fausta a Mefistofela ve studovně ze slavného dramatu Johanna Wolfganga von Goetha.

Celý program literárního dopoledne se nesl tentokrát v duchu osobnosti a díla Franze Kafky, jemuž bylo literární pásmo věnováno při příležitosti 100 let od jeho úmrtí. Všichni přítomní soutěžící v kategoriích základních škol a nižšího a vyššího gymnázia včetně našeho fanklubu byli tedy postupně zasvěcováni do tajů osobního života a tvorby zmíněného autora a vše bylo doplněno taktéž o stránku hudební na základě písní Jaroslava Rudiše a samozřejmě i o zajímavé soutěžní úkoly s odměnami pro všechny přítomné.

Literární pásmo pak postupně prostoupily skvělé recitační výstupy soutěžících studentů a do hodnocení bylo letos také poprvé zapojeno publikum, které si mohlo zvolit „svého“ vítěze ve všech kategoriích. Celkový verdikt však vynesla odborná porota, kterou tvořili doprovázející vyučující německého jazyka. Rozhodování bylo jako každoročně nesnadné, nicméně vítězové se ukázali ve všech kategoriích téměř bezkonkurenčně, neboť posunuli své umění opravdu nad běžný standard, a to jak po stránce přednesu, tak po stránce výslovnostní.

V našem týmu tedy zavládla obrovská radost, když byl vítězem v kategorii vyššího gymnázia porotou jednoznačně stanoven Matouš Konopáč za přednes v roli doktora Fausta.

Děkujeme tedy našim soutěžícím za vzornou reprezentaci školy a fanklubu 5. A za velkou podporu!

Za PK NJ
Mgr. Eva Linhart

První místo pro „Fausta“ Matouše Konopáče
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK