V posledním květnovém týdnu jela třída 3. B na úpravnu pitné vody na Novou Ves a třída 3. C na čističku odpadních vod ve Sviadnově.

Úpravna pitné vody odbírá vodu z nádrže Šance a na Nové Vsi funguje od r. 1969. Žáci během dvouhodinové exkurze viděli celý postup čištění vody. Nejprve je zbavena hrubých nečistot a ty zbylé jemné se vločkují síranem hlinitým. V následujícím kroku protéká voda 1,3 m mocným pískovým filtrem, který vločky zachytí. Získaná kyselost vody se snižuje na neutrální pH pomocí hašeného vápna. V posledním fázi úpravy se do vody přidává chlor, který zajišťuje mikrobiologickou nezávadnost.

Čistička odpadní vody má jiný úkol – z vody odpadní dělá vodu užitkovou. Ve Sviadnově je v provozu od roku 1967 a za den dokáže vyčistit 40 450 m3 odpadních vod.  Exkurze trvala hodinu a žáci během ní mohli vidět, v jakém stavu voda do čističky přitéká, postupně se díky česel zbavuje pevných nečistot, v usazovacích nádržích se dekantuje od kalů a pomocí biologického čistění v ní bakterie rozkládají chemické sloučeniny. Jediná chemikálie, která se během čištění používá, je chlorid železitý sloužící jako vločkovací přísada. Vyčištěná voda se vypouští do řeky Ostravice už zdravotně nezávadná.

Za PK chemie
Andrea Pánková

Exkurze na úpravnu pitné vody a čistírnu odpadních vod
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK