V rámci projektu ERASMUS+ si dva členové našeho pedagogického sboru na vlastní kůži vyzkoušeli týden „Zahraniční spolupráce a mobility“ ve Florencii. Díky fondům EU byla našim pedagogům kompletně uhrazena doprava, ubytování a pojištění, a v základní míře poskytnut příspěvek na stravování.

V rámci největšího evropského vzdělávacího programu se Mgr. Václav Jeništa a Ing. Radek Muroň zúčastnili vzdělávání v interdisciplinární integraci umění (Art) do přírodních věd (Science Technology Engineering Math). Hlavní myšlenkou tohoto přístupu je zatraktivnit a zpřístupni studentům vzdělávání (STEM) prostřednictvím prvků umění (A), tedy: STEM + A = STEAM. Typickými metodami, které jsme si ve Florencii prakticky vyzkoušeli jsou gravitační aktivity („domino efekt“ činnosti), tinkering (vytvoření mechanických modelů, například větrné elektrárny, z běžně dostupných materiálů jako jsou papírové ruličky, lepící páska, obaly od jogurtů…), nebo techniky rotačního kreslení a animací. Velmi zajímavou částí pak bylo praktické trénování modelu AI a jeho využití v procesu algoritmizace v oblíbeném prostředí SCRACTH.

 

Nedílnou součástí projektu ERASMUS+ je i rozvíjení jazykových dovedností (výuka a komunikace probíhaly v anglické jazyce), navazování osobních kontaktů a výměna zkušeností mezi pedagogy napříč Evropou (vzdělávání se zúčastnili kromě českých zástupců i pedagogové z Belgie a Řecka) a vytváření vlastní zkušenosti s řešením běžných situací jako je doprava, ubytování a stravování v krajích s pro nás zásadně odlišnými zvyklostmi. 

Zapojení našich kolegů do projektu ERASMUS+ ve Florencii Vám nejlépe přiblíží filmový dokument:

 

mobilita ve Florencii
Práce na aktivitě v rámci STEAM
mobilita ve Florencii
Účastníci mobility na konci března 2024
logo erasmus
Erasmus+ mobilita ve Florencii
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK