I v letošním roce se tým složený z pěti studentů, jmenovitě Zuzana Jurenková, Ema Rutová, Phillipe Alakša, Michal Maděrič a Barbora Kvášová, zúčastnil soutěže Bohatství země a na-vázal na předchozí úspěchy z minulých ročníků. Letos jsme těžili a zpracovávali živec. V desetileté historii soutěže se jednalo o kvalitativně nejvyrovnanější ročník. Porota ocenila rostoucí úroveň zpracování závěrečných prací, výrazně se zlepšující kvalitu obhajob prací a zpracování závěrečných úkolů. Tým složený z výše jmenovaných studentů obsadil 3. místo, které bylo oceněno zajímavými odměnami, ale hlavně, tímto úspěchem splnili podmínku přijetí na Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity a na Ústav geologických věd Masarykovy univerzity. Zvláštní cenou byl zisk geologického kufříku, který obsahuje vzorky několika desítek minerálů a nerostů, které najdou své místo ve výuce geologie.

Novopečeným vysokoškolákům blahopřejeme, ale ještě musí zvládnout maturitu.

 

Za předmětovou komisi zeměpisu Pavel Kváš

Bohatství Země - tým BŠŠ
Ocenění studentů proděkanem Ing. Petrem Valouchem, Ph.D. a Mgr. Kateřinou Zachovalovou, Ph.D.
Úspěšné vystoupení studentů na multioborové soutěži Bohatství země 
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK