V úterý 19. března na Ostravské univerzitě v budově B proběhlo vyhlášení výsledků

XIX. ročníku celostátní překladatelské soutěže pod názvem Den s překladem. Soutěž je určena pro studenty a žáky se zájmem o překladatelskou činnost.

Celodenní program byl rozdělen do dvou částí. Během dopolední části byly vyhlášeny výsledky – ocenění tří nejlepších překladů uměleckého textu z jazyka anglického, německého, ruského, španělského, francouzského a latinského do jazyka českého. Po vyhlášení výsledků jsme si společně se všemi zúčastněnými studenty a studentkami vyslechli přednášky profesionálních překladatelů, ve kterých nás seznámili s nejnovějšími trendy a postupy v překladatelské činnosti, které doplnili o své vlastní zkušenosti.

Po přestávce jsme se přesunuli do dalších budov OU, kde probíhaly workshopy, zaměřené na překlady z jednotlivých jazyků. Opět jsme se setkali s velmi zajímavými lidmi – vyučujícími z OU, kteří překlady hodnotili, a s dalšími profesionálními překladateli.

Byly naše studentky úspěšné? Ano, byly. Soutěžily s překlady z anglického (Terezie Jalůvková 3.B a Zuzana Jurenková 4.B), ruského (Zuzana Jurenková 4.B a Lucie Fizerová 5.B), španělského (Tereza Harvanová, Natálie Menšíková, 5.C) a německého jazyka (Anička Václavíková 4.A).  A dvě z nich se umístily na druhém místě. Anička Václavíková za 4.A za překlad z německého jazyka a Zuzana Jurenková ze 4.B za překlad z jazyka ruského.

Blahopřejeme ke skvělým výsledkům.

Alena Vrublová

V úterý 19. 3. jsme se účastnili Dne s překladem. 2 studentky naší školy se umístily na předních příčkách. Já jsem si to moc užila a nabyla jsem několik nových vědomostí.

Terezie Jalůvková

 

Workshop byl velmi přínosný. V dopolední části nám několik přednášejících předalo zkušenosti z překladatelské praxe a pohled do budoucna, jak se bude profese překladatelů vyvíjet se zřetelem na nejnovější technologie. V odpolední části jsme se rozdělili na jazykové skupiny a rozebírali konkrétní soutěžní překlady. Pro angličtinu bylo určitě nejzajímavějším momentem setkání s autorkou českého překladu knihy, ze které pocházel náš letošní soutěžní úryvek.  

Zuzka Jurenková

 

V úterý 19.3. jsem se zúčastnila Dne s překladem, který se konal na jedné z fakult Ostravské univerzity. Součástí bylo vyhlášení výsledků překladatelské soutěže, na které jsme všichni čekali. Po vyhlášení následovala série přednášek osobností pohybujících se v oblasti překladatelství. Sama se sice překladu více nevěnuji, ale i tak pro mě byly přednášky zajímavé a dozvěděla jsem se spoustu nových informací z „první ruky“, na které bych jinde nenarazila.

Anička Václavíková

účastnice Dne s překladem
Den s překladem 2024
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK