V únoru 2024 společnost Descartes vyhlásila v rámci celé České republiky soutěž pro studenty základních a středních škol. Studenti měli prokázat svou znalost anglického jazyka formou online testu. V co nejkratším čase měli splnit různé úkoly, které byly zadány formou poslechového textu v angličtině, obrázků a doplňovacích cvičení.

Z naší školy se této soutěže zúčastnilo 15 studentů z 1.A a 13 studentů ze 2.B, kteří byli převážně zařazeni do nejmladší kategorie 9-11 let. V té kategorii soutěžilo 524 studentů.

 

Nejlepšího umístění dosáhli studenti z 1.A:

Kryštof Studený – 6. místo

Petřík Michal – 35. místo

Natálie Hoferková – 42. místo

 

Studentům blahopřejeme k dosaženým výsledkům.

Za PK AJ  PaedDr. Alena Vrublová

Descartiáda 2024
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK