Středoškolská odborná činnost (SOČ) je soutěž, ve které zájemci z řad studentů zpracovávají odborné – raně vědecké práce na vybrané téma. Vybírat mohou z 19 odborů SOČ od matematiky a informatiky, přes odborné předměty k oborům humanitním. V jednotlivých kolech soutěže studenti své práce prezentují a obhajují. 

Do letošního ročníku soutěže se přihlásil student Petr Vičar (5. B), který zpracoval odbornou práci na téma Zámek Horní Domaslavice, zaniklé panské sídlo na Těšínsku. Jeho práce je zařazena do soutěžního oboru SOČ 16 – Historie. Petr svoji práci prezentoval a ohajoval nejprve ve školním kole v dějepisném semináři a poté 14. března 2024 v okresním kole                na Střední průmyslové škole v Místku. Po úspěšné obhajobě postoupil do krajského kola, které proběhne 3. května 2024 na VŠB v Ostravě – Porubě.

Blahopřejeme Petrovi k postupu a přejeme mu hodně dalších úspěchů při jeho badatelské práci na poli regionální historie Těšínska.

Mgr. Martin Žamboch

Petr Vičar - školní kolo SOČ 1
Středoškolská odborná činnost
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK