logo

Mezinárodní soutěž pro žáky základních a středních škol v ekonomii a financích. 

Soutěž probíhá v základních kolech online formou, ve vyšších kolech pak klasickým způsobem. 

Z naší školy se účastnilo celkem 69 soutěžících ve dvou kategoriích. 

V kategorii 1. a 2. ročníků byla nejlepší Hana Talpová z 2. B, za ní skončili Jan Vykoupil z 2. C  a Aneta Mičulková z 2. A. 

Ve starší kategorii byli nejlepší Petr Vičar z 5. B a Martin Habrnál ze 6. A, třetí skonči Václav Farník ze 6. C 

Nelepším gratulujeme a věříme, že soutěž přispěje k lepší orientaci žáků ve světě ekonomiky a financí. 

                                                                                                              Za PK ZSV Miroslav Kamp                    

Ekonomická olympiáda
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK