V úterý 23. ledna proběhlo pro studenty 1. a 2. ročníku školní kolo v recitaci.

Z dvanácti vystupujících svým přednesem a interpretací textu porotu nejvíce zaujali Martin Lednický (2.B), Antonín Ochman (2.B) a Ema Žurková (1.C), kteří dále postupují do obvodního kola.

Všem zúčastněným studentům děkujeme za čas a úsilí, které do soutěže vložili, a postupujícím přejeme hodně zdaru v dalším kole.

Za PK ČJL Pavla Mazochová

Školní kolo v recitaci
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK