V úterý 17.10.2023 jsme vyrazily na španělskou recitační soutěž, která se konala v prostorách Knihovny města Ostravy – Podroužkova. Tuto soutěž pravidelně organizuje Gymnázium Olgy Havlové a letos se konal již 11. ročník. Recitovat jsme se vydaly, protože nás španělština baví, a chtěly jsme si vyzkoušet, jak to na takové recitaci probíhá.

Jakmile jsme dorazily na místo, mile nás uvítali. Krátce nato dorazila porota, kterou tvořili rodilí mluvčí. Zanedlouho začala recitace, v níž se soutěžilo celkem ve třech kategoriích. V kategorii A přednášelo celkem 12 studentů a mezi nimi i naše dvě studentky druhého ročníku – Anna Beloritová a Nela Chýlková z 2.C. V kategorii B nás mezi 13 studenty reprezentovala Elizabateh Paciorková ze 4.C. I přes velkou a silnou konkurenci jsme se snažily zachovat si chladnou hlavu a být v klidu.

Nebylo to jednoduché, ale nakonec se Anna Beloritová umístila na 3.místě. Na této recitaci jsme nabraly nové zkušenosti a velice si to užily.

Nela Chýlková a Anička Beloritová, 2.C

Recitační soutěž ve španělském jazyce
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK