Třetí říjnový týden probíhala v prostorách školy Krajská potravinová sbírka. Sbírku pořádá od roku 2011 Potravinová banka v Ostravě a postupně se do ní zapojuje více organizací včetně škol. Během týdne se na GPB podařilo nashromáždit 183 kg potravin a hygienických potřeb.

Ředitelka Potravinové banky v Ostravě Sabina Keprdová zaslala do školy děkovný dopis, který přikládám.

Dovolte mi, abych touto cestou poděkovala Vám, Vašemu kolektivu, studentům i rodičům studentů za zapojení se do Krajské sbírky potravinové pomoci, která se každoročně koná při příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení chudoby. Velice si vážíme toho, že nejste lhostejní k lidem v těžkých životních situacích různého druhu a že i díky Vaší pomoci můžeme realizovat poslání potravinové banky – pomáhat s odstraňováním chudoby a hladu, pomáhat lidem v nouzi, ale také podporovat solidaritu ve společnosti. Výtěžek potravinové sbírky ve Vaší organizaci bude předán přímo lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, kdy předání bude prostřednictvím charitativní organizace, která je řádným členem Potravinové banky v Ostravě, z.s..“

Za EVVO Andrea Pánková

Certifikát
Potravinová sbírka na GPB
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK