Dne 2.10., měli žáci 6. C možnost zúčastnit se školní exkurze do hlavního města České republiky. Během této edukační exkurze jsme měli jedinečnou příležitost navštívit Senát a rozšířit si tak naše znalosti v základech společenských věd. Navštívili jsme historické části budovy a dozvěděli se nejen   o funkci senátu a jeho klíčovém významu pro legislativní proces, ale i o jeho historii.

Navštívili jsme i Pražský hrad, kde jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí o dějinách, architektuře a umění. Tato exkurze byla pro nás všechny obohacující zkušeností, která nám umožnila hlouběji porozumět historii a politice naší země. 

Adéla Zientková

6. C v Senátu Parlamentu ČR
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK