Dne 23.3.2023 proběhlo v prostorách Gymnázia Hladnov v Ostravě krajské kolo konverzační soutěže v jazyce španělském. Soutěž probíhala ve dvou kategoriích – SŠ I pro studenty, kteří se španělštině věnují maximálně tři roky, a SŠ II pro žáky s více než tříletou zkušeností s tímto jazykem. Znalosti studentů byly prověřeny jak v písemné části, která proběhla formou poslechu s porozuměním, tak v části ústní, ve které se hodnotila především bezprostřední konverzace se členy poroty na určité téma či řešení jazykové situace na základě obrázku.

Stejně jako každý rok i letos jsme se účastnili obou úrovní – tu nižší zastupovala Anna Janíková ze 4.C a vyšší Jana Kubová z 6.C. Obě naše studentky se i přes obrovskou konkurenci (16 a 20 účastníků) umístily na vynikajících příčkách.

Anna Janíková získala bezkonkurenční 1. místo a postupuje tak do ústředního kola, kde bude jménem našeho gymnázia reprezentovat celý Moravskoslezský kraj. Jana Kubová obsadila ve velké konkurenci velmi pěkné 6. místo.

Oběma studentkám gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů a hlavně radosti ze studia španělštiny.

Mgr. Zuzana Stonawská

Účastnice soutěže
Vítězství v krajském kole konverzační soutěže ve španělštině
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK