V hektickém závěru kalendářního roku pořádalo Gymnázia Petra Bezruče tradiční vánoční turnaje tříd ve volejbale pro 3. – 6. ročník a v přehazované pro 1. – 2. roč.

Každá třída nominovala své nejlepší hráče a hráčky, protože turnaje byly smíšené, ve formátu 3+3. Všichni se snažili před zaplněnou halou podat co nejlepší výkony. Cesta do finále, ale byla dlouhá a strastiplná.

Nejdříve bylo potřeba „natrénovat“. Poslední měsíc výuky tělesné výchovy byl proto ve znamení volejbalu nebo přehazované. S blížícím se termínem turnaje rostla nervozita, ale i herní um našich studentů.

Volejbalový „den D“ byl letos v úterý 21.12. 2022. Turnaj se rozehrál v malé i velké tělocvičně za pomoci studentského senátu a styčné osoby Matěje Šrajera. Podle ročníků byly sestaveny 4 základní skupiny a postupně se družstva „posouvala“ až po vrchol turnaje.

Vítěz však může být vždy pouze jen jeden. Po krásných a bojovných výkonech, které plné hlediště odměňovalo potleskem, nakonec vítězný dort získala 6.A. Na zbývajících stupíncích bylo pořadí následující:

1. místo 6.A         2. místo 4.A            3. místo 6.B

Turnaj v přehazované byl ve středu 22.12. 2022. Menší počet družstev dovolil organizátorům pořádat turnaj pouze ve velké hale. Herně vyspělejší a vyšší hráči druhých ročníků byli „pasováni“ na favority a svou výkonností tuto roli potvrdili. Dort získala 2.A, na ostatních místech se umístili:

1. místo 2.A         2. místo 2.B            3. místo 1.C

Všem děkujeme za předvedené výkony a těšíme se na vánoční turnaje v roce 2023.

Za předmětovou komisi TV Daniel Svoboda

Vánoční turnaje ve volejbale a přehazované
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK