Ve školním roce 2022/2023 v září získala naše škola Gymnázium Petra Bezruče Frýdek-Místek akreditaci k poskytování programu Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu (The Duke of Edinburgh’s International Award) v souladu s mezinárodními standardy. Do programu DofE se zapojilo celkem 60 žáků 2. – 5. ročníků, kteří po dobu šesti měsíců budou plnit dané aktivity na bronzové úrovni.

Kromě žáků se do programu DofE ochotně zapojili také certifikovaní vyučující, kteří pomáhají žákům správně definovat zvolené cíle a provází je po celou dobu plnění.

Tým vyučujících:

Vedoucí: Martina Bradáčová, Ivana Karásková, Petra Widenková, Jakub Poruba, Andrea Čmielová

Vedoucí expedic: Pavel Kváš, Daniel Svoboda, Petra Widenková, Jan Foldyna

Co je DofE

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE) je program cílící na mladé lidi ve věku 14-24 let, který si klade za cíl rozvoj osobnosti a charakteru účastníků bez ohledu na sociální původ či fyzický stav. Posláním tohoto programu je v mladých lidech probouzet a posilovat kreativitu, odolnost a v neposlední řadě také sebedůvěru prostřednictvím čtyř vzájemně provázaných oblastí, kterými jsou rozvoj talentu, sportu, dobrovolnictví a dobrodružná expedice.

Účast v programu začíná oficiálně v okamžiku, kdy mladý člověk vyplní přihlášku a přijme výzvu programu. Účastníkům musí být při zahájení programu Bronze Award více než 14 let, v případě programu Silver Award více než 15 let a v případě programu Gold Award více než 16 let. Účastníci do programu vstupují dobrovolně a pracují na něm ve svém volném čase, přičemž vykazují zlepšení ve vybraných činnostech.

Po dokončení každého ocenění mladý člověk obdrží odznak a certifikát uznávaný na celém světě.

Historie

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu, zkráceně DofE, je program s bohatou historií, který začal pomáhat mladým lidem v roce 1956, kdy jej založil manžel královny Alžběty II. princ Philip. Program je stále podporován britskou královskou rodinou. Během doby fungování se do něj postupně zapojilo přes 140 zemí světa a ročně se ho zúčastní přes milion mladých lidí. V České republice si program momentálně plní na 5 000 studentů prostřednictvím místních center, kterých je nyní v České republice více než 230. Funkci těchto místních center plní mimo základní, střední a vysoké školy také instituce, jako jsou dětské domovy, domovy dětí a mládeže, výchovné ústavy či sportovní kluby.

Všem účastníkům DofE přeji vytrvalost a nadšení pro novou věc.

Andrea Čmielová

Koordinátor DofE

Zažij jízdu s DofE
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK