Mezi desítkami studentských prací zaslaných do soutěže vyhlášené Katedrou politologie a evropských studií Univerzity Palackého v Olomouci zazářila esej našeho studenta Martina Habrnála ze třídy 5.A. Text s názvem Není problém v tom, že demokracie je málo? porotu zaujal natolik, že Martina ocenila 2. místem.

Konečné vyhlášení výsledků se uskutečnilo 29. listopadu 2022 při příležitosti Dne demokracie a konference Eroze demokracie, evropská společnost a česká zkušenost.
Ostatně účast na konferenci byla pro oceněného studenta vítaným zpestřením přebírání ceny i příležitostí k rozšíření obzorů v oblasti, o které Martin ve své práci píše.

Martine, blahopřejeme!

Radmila Vaňková

Demokracie v krizi aneb V jakém světě chceme žít?
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK