V letošním roce se naše škola opět zapojila do matematické soutěže Pythagoriáda. Soutěž je určena žákům druhého stupně základních škol a studentům odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Úkolem soutěžících je během 60 minut vyřešit 15 úloh, přičemž u každé stačí uvést správný číselný výsledek, nehodnotí se tedy postup.

Školní kolo proběhlo 19. října a zúčastnilo se ho celkem 61 studentů. Úspěšným řešitelem a postupujícím do kola okresního se stal každý účastník, který získal alespoň 9 bodů. Postoupit se podařilo 28 našim studentům, s nimiž jsme se 22. listopadu vypravili na ZŠ 1. máje, kde proběhlo okresní kolo. Naši studenti se v konkurenci neztratili, obzvláště v mladší kategorii, ve které se jim podařilo obsadit první tři místa:

  1. místo – Eva Mojžíšková (1.C), 2. místo – Jaromír Osina (1.A), 3. místo – Adam Jurtík (1.A).

Mezi úspěšné řešitele (zisk alespoň 10 bodů) se zařadila ještě Karolína Brozdová (1.A).

Ve starší kategorii se mezi úspěšné řešitele probojovali Kateřina Zrzavá, Marek Mazur a Bartoloměj Buchta (všichni z 2.A).

Blahopřejeme úspěšným řešitelům, všem účastníkům děkujeme za reprezentaci školy a přejeme mnoho úspěchů a radosti při řešení dalších matematických soutěží.

Za PK matematiky Mgr. Lucie Janečková

Medailisté Pythagoriády
Pythagoriáda 2022
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK