Stalo se již tradicí, že se studenti druhých ročníků vždy na podzim účastní matematicko-fyzikální soutěže družstev Náboj Junior, která se koná ve Frýdlantu nad Ostravicí. Po předchozích dvou ročnících, které musely proběhnout online, se letos opět soutěžilo prezenčním způsobem, a to v pátek 25. listopadu. Naše gymnázium reprezentovala tři čtyřčlenná družstva. Po dobu 120 minut řešili účastníci nejrůznější matematické a fyzikální úlohy, přičemž záleželo nejen na správnosti, ale i na rychlosti výpočtu.

Nejlépe si vedli studenti 2. A ve složení Alice Vrublová, Kateřina Zrzavá, Marek Mazur a Tomáš Pavlů, kteří v konečném hodnocení skončili čtvrtí. Deváté místo obsadili studenti 2. C ve složení Adam Kaňák, Karolína Václavková, Nikola Durajová a Nela Literáková. Na dvacátém místě skončili studenti 2. B  Radovan Vasilišin, David Teper, Tom Vilimovský a Jiří Olejník.

Všem účastníkům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Za PK matematiky Iva Tobiášová

Družstvo GPB
Družstvo GPB
Soutěž Náboj junior 2022
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK