Ve čtvrtek 20. 10. 2022 se už tradičně 31 studentů, převážně seminaristů fyziky z 5. a 6. ročníku a dva učitelé fyziky vydali do Ostravy na celodenní exkurzi na specializovaná pracoviště Fakulty strojní VŠB-TUO.

V budově rektorátu jsme byli uvítáni pracovníky PR a našimi průvodci Mgr. Ladou Dittrichovou a Ing. Jakubem Kotzotem a byli rozděleni do dvou skupin.

Setkali jsme se s konstruktéry a pilotem v dílně Formule student, seznámili se s celosvětovým studentským projektem, jehož cílem je navrhnout a sestavit funkční závodní monopost, zúčastnit se závodů a pokud možno vyhrát.

Další zastavení bylo v Centru 3D tisku Protolab, které se zaměřuje na profesionální průmyslový 3D tisk z kovů, plastů a kompozitních plastových materiálů. Aktuálně patří mezi největší centra 3D tisku ve střední Evropě.

Vyslechli jsme výbornou přednášku Ing. Petra Pavlíka, Ph.D. o historii využívání páry s prohlídkou funkčních exponátů parních strojů.

Po přesunu na koleje jsme navštívili Centrum robotiky, zúčastnili se přednášky Ing. Václava Kryse, Ph.D. o typech robotů a jejich využití a workshopu s doktorandy katedry v „roboparku“.

Tento článek zdaleka neobsahuje vše, co jsme na exkurzi viděli. Získali jsme tak jedinečnou možnost vidět využití našich školních znalostí v praxi a možnost budoucí profesní orientace.

Moc děkujeme všem, kteří nám věnovali svůj čas, zvláště paní Mgr. Ladě Dittrichové, která nám tento příjemný a podnětný den zprostředkovala.

Za PK fyziky

Mgr. Ing. Zuzana Lišková

Exkurze na VŠB-TUO
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK